Musiikkia on mahdollista opiskella monissa eri paikoissa Helsingissä

Musiikki on monelle mieluinen harrastus joko kuuntelemisen tai soittamisen muodossa, mutta jotkut haluavat musiikista itselleen ammatin. Joidenkin haaveissa on tulla laulajaksi, toiset taas unelmoivat kapellimestarin urasta. Monilla mielessä pyörii ajatus orkesterin jäseneksi pääsemisestä. Osa puolestaan haluaa yhdistää musiikin ja opettamisen, ja opiskelevat musiikkipedagogeiksi. Tämän tutkinnon avulla on mahdollista työskennellä mm. musiikkioppilaitoksen opettajan virassa tai kuntien opetus- ja kulttuuritoimen eri tehtävissä. Musiikki tarjoaa ison valikoiman eri ammatteja, joihin työllistyä.

Yhteistä kaikille näille haaveille on se, että musiikin opiskelu on edellytys haaveiden toteutumiselle. On totta, että luonnollisella lahjakkuudellakin on mahdollista tulla esimerkiksi laulajaksi, mutta musiikin teorian opiskelusta ei siinäkään ammatissa ole haittaa, vaan pelkästään hyötyä. Laulamisen opiskelu auttaa kehittämään ääntä sekä antaa työkaluja äänen kunnossa pitämiseen pitkän uran aikana. Opiskelun merkitystä ei siis voi vähätellä. Helsinki tarjoaa monia eri mahdollisuuksia musiikin opiskeluun, ja seuraavissa kappaleissa esitellään joitakin näistä mahdollisuuksista.

Helsingin konservatorio

Helsingin konservatoriossa on mahdollista suorittaa musiikkialan perustutkinto, joka on toisen asteen koulutusta. Kyseiseen koulutukseen voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai vastaavan aikaisemman oppimäärän. Koulutuksen pituus on kolme lukuvuotta ja laajuus 180 osaamispistettä (osp). On syytä mainita, että osa opinnoista suoritetaan Eiran aikuislukiossa. Mikäli opiskelija haluaa, hänen on mahdollista suorittaa lukio-opintoja sekä ylioppilastutkinto, eli ns. kaksois- tai kolmoistutkinto. Ammatillista perustutkintoa opiskelemaan on mahdollista hakea myös toisen asteen tai korkea-asteen koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Näissä tapauksissa opiskelija saa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, ja aikaisemmin hankittu osaaminen voi lyhentää koulutuksen kestoa. Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa on opiskelijalle maksutonta, ja lisäksi päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Musiikkialan ammatillisen tutkinnon suoritettuaan opiskelija saa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Helsingin konservatoriosta valmistuvat muusikot voivat hakea jatko-opiskelijoiksi mm. Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan, Tampereen ammattikorkeakouluun ja Metropolia ammattikorkeakouluun. Muita mahdollisia hakupaikkoja ovat myös Kungliga Musikhögskolan Tukholmassa, Ruotsissa sekä Royal Academy of Music Lontoossa, Englannissa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu on oppilaitos, jossa kasvaa musiikin ja musiikkipedagogian huippuosaajia. Metropolian musiikkikoulutus antaa mahdollisuuden työskennellä mm. esiintymisen, musiikin luomisen, opettamisen tai tuottamisen parissa. Metropolia Ammattikorkeakoulussa on tarjolla musiikin ja pedagogiikan laaja-alaista koulutusta, ja opiskelijoiden opetuksesta vastaa ammattitaitoinen sekä kokenut opettajakunta, joka vaikuttaa musiikkimaailmassa ja on ajassa kiinni. Opetuksen laatu on siis huipputasolla. Koulun sijainti on myös valtti, sillä sijainti pääkaupunkiseudulla tarkoittaa, että lähellä on maan parhaat musiikkimaailman verkostot sekä oivalliset työllistymismahdollisuudet.

Metropoliasta voi saada Musiikkipedagogi AMK- ja Muusikko AMK -tutkinnon. Musiikkipedagogi on henkilö, joka taitaa klassisen ja/tai rytmimusiikin alalla oman instrumenttinsa. Tämän lisäksi hän omaa myös yhtye-/yhteissoiton ja taiteen soveltavan käytön taitoja sekä pystyy toimimaan myös musiikin opetustehtävissä. Muusikko AMK on puolestaan instrumentalisti, joka taitaa rytmimusiikin eri tyylilajeja tai on musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian osaaja. Pääaineita musiikin tutkinto-ohjelmassa on neljä, ja yhteishaussa haetaan suoraan hakukohteeseen. Lisää tietoa löytyy Metropolian nettisivuilta.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemia on maamme maineikkain musiikin opinahjo, joka perustettiin alkujaan vuonna 1882 Helsingin Musiikkiopiston nimellä. Sibelius-Akatemia sai yliopiston arvon vuonna 1998, ja vuonna 2013 siitä tuli osa uutta Taideyliopistoa, jonka myötä virallinen nimi muuttui Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaksi. Se on yksi Euroopan suurimmista musiikkiakatemioista: opiskelijoita siellä on 1 500, ja opettajia ja muita työntekijöitä yli 1 000. Oppilaitoksen perustehtävä on vaalia sekä uudistaa musiikkikulttuuria. Laitos on myös muuttunut ajan mukana: esimerkiksi jazzia sekä kansanmusiikkia alettiin opettaa 1980-luvulla.

Sibelius-Akatemia sanoo nettisivuillaan, että opiskelun ytimessä on se, että opiskelija kasvaa muusikoksi, joka tuntee oman luovan identiteettinsä. Opiskelija ei pelkästään hallitse instrumenttiaan, vaan myös kasvattaa taiteellista ja tiedollista osaamistaan. Tämän lisäksi hän osaa koulutuksensa jälkeen soveltaa omaksumaansa työelämässä. Sibelius-Akatemiassa on tarjolla monia eri opintopolkuja: on mahdollista keskittyä yhteen pitkälle erikoistuvaan alueeseen, tai sitten voi hankkia laaja-alaisempaa osaamista. Opiskelijat laativat oman opintosuunnitelmansa, ja osan opinnoista voi valikoida oman mielenkiinnon lähtötason mukaan.

Työväenopisto

Musiikkia on mahdollista opiskella myös Helsingin kaupungin työväenopistossa. Opisto tarjoaa mahdollisuuden harrastaa musiikkia keskittyen lauluun tai soiton opetteluun tai sitten musisoimiseen kuorossa, yhtyeessä tai orkesterissa. Musiikkityylejä on tarjolla monia, aina kansanmusiikista viihteelliseen ja popista klassiseen. Lisäksi tarjolla on kursseja, jotka käsittelevät musiikin teoriaa ja historiaa sekä musiikin teknologiaa ja tietotekniikkaa. Osallistuminen on helppoa, sillä eri soitinten ja laulun johdantokursseille ja 1-tason aloittaviin ryhmiin ei järjestetä karsintaa, vaan opiskelijat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä.

HEO Kansanopisto

Mikäli haluat soittaa bändissä ja tehdä musiikkia, kannattaa tutustua HEO Kansanopistoon. Siellä on myös mahdollista perehtyä äänittämiseen ja musiikkiteknologiaan. Tarjolla on musiikin ja musiikkiteknologian opintolinja, jossa opiskelijat saavat ohjausta työskentelyyn niin yksin kuin myös ryhmässä. Opinnoilla voi vahvistaa musiikin perusteiden osaamista, ja samalla opiskelija perehtyy musiikkiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin tuottaa musiikkia itse. Kansanopisto sijaitsee Kalliossa, joten sijainti tarjoaa tilaisuuden esiintyä alueen klubeissa ja ravintoloissa. On myös hyvä tietää, että opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go Top